تبلیغات و طراحی سایت
انواع توپولوژي انواع توپولوژي .

انواع توپولوژي

topology

اگر شما به عنوان مدير شبكه يك سازمان يا شركتي قرار باشد سيستم هاي كامپيوتري آن بخش را شبكه بندي كنيد تا سيستم ها بتوانند به صورت اشتراكي از منابع استفاده كنند، نياز به انتخاب نوع توپولوژي شبكه جهت ارتباط بين سيستم ها داريد. در انتخاب توپولوژي شبكه فاكتور هاي مهمي وچود دارند كه بايد نسبت به كار خودتان آنها را در نظر بگيريد و توپولوژي مناسبي را انتخاب كنيد. از فاكتور هاي مهم انتخاب توپولوژي شبكه امنيت و هزينه راه اندازي آن است كه بهتر است قبل از انتخاب اين موارد را مد نظر داشته باشيد.

توپولوژي شبكه چيست :

به نحوه چينش و يا قرار گيري كامپيوترها در داخل شبكه و نحوه ارتباط بين آنها و همچنين طراحي قرار گيري تجهيزات در شبكه را توپولوژي شبكه مي گويند.

انواع توپولوژي شبكه عبارتند از:

 1. توپولوژي خطي (Bus topology)
 2. توپولوژي ستاره اي (Star topology)
 3. توپولوژي حلقوي (Ring topology)
 4. توپولوژي تركيبي (Hybrid topology)
 5. توپولوژي بي سيم (wireless topology)
 6. توپولوژي مش (Mesh topology)
 7. توپولوژي درختي (Tree topology)

۱- توپولوژي خطي يا Bus topology :

در اين توپولوژي تمامي كامپيوتر ها توسط يك كابل به هم متصل مي شوند.

انواع توپولوژي شبكه هاي كامپيوتري به همراه مزايا و معايب

شكل توپولوژي خطي يا BUS

انواع شبكه هاي BUS:

 1. شبكه Thin Net
 2. شبكه Thick Net

در توپولوژي BUS براي ارتباط بين دستگاه ها از كابل كواكسيال استفاده مي شود و شبكه هاي كه از كابل نازك براي ارتباط استفاده مي كند Thin Net و شبكه هاي كه از كابل ضخيم استفاده مي كنند Thick Net نام دارند.

مزاياي شبكه هاي خطي :

 1. ميزان كابل مصرفي در اين شبكه بسيار پايين است و در نتيجه هزينه پياده سازي آن پايين خواهد بود.
 2. پياده سازي اين شبكه بسيار آسان است و نياز به تجريه كمي دارد.

معايب شبكه هاي خطي :

 1. چون تمام سيستم ها بوسيله يك كابل به هم متصل شده اند قطع شدن بخشي از كابل مي تواند كل شبكه را از كار بياندازد.
 2. داراي سرعت كمتري براي انتقال اطلاعات نسبت به ساير شبكه ها است و دليل آن علاوه بر نوع توپولوژي استفاده اين نوع توپولوژي از كابل كواكسيال نيز مي باشد.
 3. در اين شبكه رفع ايراد و خطا يابي آن بسيار سخت است.
 4. اگر بخواهيد در شبكه تغييراتي را ايجاد كنيد كار بسيار سخت خواهد بود.

۲- توپولوژي ستاره اي يا Star topology :

در توپولوژي Star تمامي سيستم ها بوسيله كابل به سوئيچ مركزي يا هاب متصل مي شوند و تمام سيستم ها از يكديگر مستقل عمل مي كنند و برخلاف توپولوژي خطي قطع شدن كابل باعث قطع شدن كل شبكه نمي شود زيرا تمام كامپيوتر ها بوسيله كابل جداگانه به سوئيچ مركزي متصل شده اند.

انواع توپولوژي شبكه هاي كامپيوتري به همراه مزايا و معايب

شكل توپولوژي ستاره اي يا Star

مزاياي توپولوژي ستاره اي :

 1. در صورت قطع شدن كابل يكي از سيستم ها ارتباط كلي بين سيستم ها اتفاق نمي افتد.
 2. توسعه و اضافه كردن سيستم جديد در توپولوژي ستاره اي بسيار ساده است.
 3. داراي سرعت انتقال اطلاعات بسيار بالاتري نسبت به توپولوژي خطي دارد.
 4. عيب يابي و رفع خطا در آن بسيار آسان و راحت مي باشد و دليل اين امر جدا بودن هر سيستم از نظر اتصال به سوئيچ مي باشد.
 5. در توپولوژي ستاره اي از كابل هاي با استاندارد هاي متفاوت استفاده مي شود.

معايب توپولوژي ستاره اي :

 1. در اين توپولوژي به خاطر استفاده از طول كابل زياد و سوئيچ داراي هزينه زيادي است.
 2. چون تمام سيستم ها به سوئيچ مركزي وصل هستند در صورت خراب شدن سوئئچ مركزي كل شبكه از كار خواهد افتاد و براي حل اين مشكل بهتر است يا نوع توپولوژي را عوض كرد و يا از روش هاي Back Up گيري استفاده كرد.

۳- توپولوژي حلقوي يا Ring topology :

در توپولوژي حلقوي همه كامپيوتر ها به طور حلقوي به يكديگر وصل مي شوند و داده ها در جهت عقربه ساعت شروع به گردش مي كند و به كامپيوتر مقصد مي رسد در اين توپولوژي كه به آن Token Ring نيز گفته مي شود وقتي اولين سيستم كه روشن مي شود سيگنالي را به نشانه Token ايجاد كرده و بر روي كانال اين را ارسال مي كند و هر زمان كامپيوتري بخواهد به سيسمتي در شبكه داده اي را ارسال كند منتظر اين توكن مي ماند تا به آن برسد و سپس داده را ارسال كند در واقع هر وقت اين توكن به سيستم رسيد آن موقع آن سيستم اجازه ارسال داده را خواهد داشت و هر وقت داده به سيستم مقصد انتقال پيدا كرد آن سيسم به كامپيوتر ارسال كننده پيام Acknowledge را ارسال مي كند مبني بر دريافت داده ارسال شده.

انواع توپولوژي شبكه هاي كامپيوتري به همراه مزايا و معايب

شكل توپولوژي حلقوي يا Ring

مزاياي توپولوژي حلقوي :

 1. در اين توپولوژي چون سيستم ها به صورت دايره اي به هم وصل هستند طول كابل كم خواهد بود.
 2. چون طول كابل كمتر است براي استفاده از فيبر نوري مناسب مي باشد.

معايب توپولوژي حلقوي:

 1. در اين توپولوژي اگر يك سيستم دچار مشكل شود كل شبكه از كار خواهد افتاد چون روال ارسال داده ها اينگونه است داده به سيستم بعدي ارسال مي شود و اگر داده براي آن سيستم نباشد بايد به سيستم بعدي انتقال داده شود.
 2. اين نوع توپولوژي بر روي دستيابي هر سيستم براي انتقال داده تاثير گذار است بدين صورت كه هر سيستم بايستي منتظر بماند تا نشانه به آن برسد تا اجازه ارسال داده را داشته باشد.
 3. در اين توولوژي عيب بابي و حل مشكل دشوار است و براي اين كار بايد چندين سيستم بررسي شود.

۴- توپولوژي تركيبي يا Hybrid topology :

اين توپولوژي تركيبي از چندين شبكه مختلف با توپولوژي متفاوت از هم است كه توسط يك كابل اصلي به يكديگر مرتبط شده است.

انواع توپولوژي شبكه هاي كامپيوتري به همراه مزايا و معايب

شكل توپولوژي تركيبي يا Hybrid

۵- توپولوژي بي سيم يا Wireless topology :

در توپولوژي بي سيم ارتباط بين كامپيوتر ها بصورت بي سيم انجام مي شود بد صينورت كه تمام سيستم ها به وسيله كارت شبكه Wireless خود با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند كه اين ارتباط بصورت بي سيم در باند فركانسي مشخص مي باشد.

انواع توپولوژي شبكه هاي كامپيوتري به همراه مزايا و معايب

شكل توپولوژي بي سيم يا Wireless

مزاياي توپولوژي بي سيم :

 1. از توپولوژي بي سيم مي توان در جا هاي كه كابل كشي در آنجا امكان پذير نيست استفاده كرد.
 2. توپولوژي بي سيم را مي توان بدون استفاده از كابل گسترش داد.
 3. توپولوژي بي سيم به خاطر عدم استفاده از كابل كشي به كاربران اجازه حركت را مي دهد.

۶- توپولوژي مش يا Mesh topology :

در توپولوژي مش تمام كامپيوترها بوسيله كابل به همديگر متصل مي شوند و مصرف كابل در اين روش به خاطر نحوه ارتباط بسيار زياد مي باشد. در اين توپولوژي هر سيستم به صورت جداگانه با تمام سيستم ها در ارتباط است.

انواع توپولوژي شبكه هاي كامپيوتري به همراه مزايا و معايب

شكل توپولوژي مش يا Mesh

مزاياي توپولوژي مش:

 1. چون هر سيستم به صورت جداگانه با سيستم ديگري در ارتباط است داراي امنيت و قلبليت اطمينان بالا مي باشد.
 2. اگر در اين ميان كابل سيستمي قطع شود كل شبكه از كار نمي افتد.

معايب توپولوژي مش:

 1. بدليل كابل كشي بين تمام سيستم ها داراي هزينه زياد مي باشد.

۷- توپولوژي درختي يا Tree topology :

در توپولوژي درختي جهت ارتباط بين سيستم ها از چندين هاب براي اتصال ايستگاه ها به يكديگر استفاده مي شود. HUB ها مهمترين عنصر در شبكه هاي مبتني بر توپولوژي درختي مي باشد زيرا تمام ايستگاه ها شبكه را به يكديگر متصل مي كند.

انواع توپولوژي شبكه هاي كامپيوتري به همراه مزايا و معايب

شكل توپولوژي درختي يا Tree

مزاياي توپولوژي درختي :

 1. در اين توپولوژي امكان ايجاد كابل كشي جداگانه براي هر ايستگاه فراهم مي باشد.

معايب توپولوژي درختي :

 1. اگر كابل اصلي قطع شود، كل قسمت‌ هاي شبكه از كار افتاده و كار نمي كنند.   

منبع: https://netsimulate.net/types-of-computer-network-topologies/


برچسب: topology,توپولوژي,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۹:۳۳ توسط:elham موضوع: